" เห็บ " อันตรายที่มากับลมในป่า

เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เวลาไปเที่ยวป่า อย่ามองข้ามอันตรายที่มากับลม นั้นคือ “เห็บ”

สำรวจถ้ำเก้าห้อง ถ้ำนี้ยังสดและใหม่​

เกาะที่มีแต่การผจญภัยเต็มรูปแบบ

แคมป์ปากปล่องภูเขาไฟ “ซีบายัค”

ที่จะได้เห็นบรรยากาศภูเขาไฟอีกลูกที่อยู่คู่กัน ปะทุมาให้ได้ดูกันตลอด “ซีนาบุง”

" เห็บ " อันตรายที่มากับลมในป่า

เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เวลาไปเที่ยวป่า อย่ามองข้ามอันตรายที่มากับลม นั้นคือ “เห็บ”

สำรวจถ้ำเก้าห้อง ถ้ำนี้ยังสดและใหม่​

เกาะที่มีแต่การผจญภัยเต็มรูปแบบ

แคมป์ปากปล่องภูเขาไฟ “ซีบายัค”

ที่จะได้เห็นบรรยากาศภูเขาไฟอีกลูกที่อยู่คู่กัน ปะทุมาให้ได้ดูกันตลอด “ซีนาบุง”