“ท่องเที่ยวไป ในสุมาตรา by Jungle Trek“
Ep.1 : ดูอุรังอุตัง ณ หมู่บ้าน Bukit Lawang ที่สุมาตราเหนือ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ครั้งนี้พวกเราใช้เวลา 7 วัน ในการท่องเที่ยวเกาะสุมาตรา และที่ทริปนี้พวกเรามารวมตัวกันเลือกที่จะไปสุมาตราเหนือเพราะ
อยากจะไปเห็นลิงอุรังอุตังแบบตัวเป็นๆในป่า 
อยากไปดำน้ำดูทะเลสวยๆที่ Banyak Island  (ใจจริงอยากไป Nias Island ด้วยแต่เวลาไม่พอ จึงหยุดที่นี่ก่อน)
และสุดท้ายอยากไปล่องแก่งที่อินโดนีเซีย ล่องแก่งน้ำว้ามาหลายปีแล้วปีนี้ขอล่องแก่งแบบโกอินเตอร์เส้นทางล่องแก่งที่ติดระดับโลกกันบ้าง 
แอดมินเลยจะขอแบ่งออกเป็น 3 Ep ตามความอยากในแต่ละกิจกรรม และเนื่องจากเรื่องราวมันเยอะมาก
ทำไมต้องมาเที่ยวเกาะสุมาตรา
เกาะสุมาตราเดินทางจากไทยมาใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงและที่สำคัญค่าตั๋วไม่แพง ราคาดีจับต้องได้เหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวแบบมี budget จำกัด สามารถท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ซึ่งเป็นเสนห์อย่างหนึ่งของเกาะแห่งนี้ เกาะสุมาตราเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศอินโดนีเซีย เกาะสุมาตรามีมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับการรองรับสถานะจากองค์กรยูเนสโก นั่นคือ มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) มีอาณาเขตกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติกูนุงลูเซอร์ (Gunung Leuser) อุทยานแห่งชาติ เครินซีเซบลัต (Kerinci Sebalat) และอุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน (Bukit Barisan Selatan)
ป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตราเป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังสูญพันธุ์ เป็นที่อาศัยของพืชประมาณ 10,000 สายพันธุ์ รวมทั้งพืชเฉพาะถิ่น 17 ตระกูล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 200 สายพันธุ์ นก 580 สายพันธุ์ ซึ่ง 465 สายพันธุ์เป็นนกที่อยู่ประจำ และอีก 21 สายพันธุ์เป็นนกที่มาเป็นครั้งคราว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เอเชียซึ่งไม่เคยพบในที่อื่นในหมู่เกาะของอินโดนีเชีย และอีก 15 สายพันธุ์มีอยู่เฉพาะอินโดนิเซีย รวมไปถึงสัตว์ท้องถิ่นของสุมาตรา คือ อุรังอุตัง สมเสร็จ เสือสุมาตราและ แรดสุมาตรา นอกจากนี้ ยังมีพืชพรรณที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น แรฟเฟิลเซีย (Rafflesia) เป็นสกุลเดียวกับดอกบัวบุด บ้านเราเรียกบัวผุด ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆ เป็นเกาะที่มีอุรังอุตังอาศัยอยู่ในป่าจริงๆ เหมือนที่เกาะบอร์เนียว (หรือ กาลิมันตันในส่วนของประเทศอินโดนีเซีย ปล.เกาะบอร์เนียว ประกอบไปด้วยส่วนของ 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียและ บรูไน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ทำไมถึงเลือกมาที่เมือง Bukit Lawang
Bukit Lawang เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามริมแม่น้ำบาโฮลก (Bahorok)ห่างจากเมืองเมดานเพียง 3 ชม.
เป็นสถานที่ที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย อาทิการล่องแพ พายเรือคายัคและการเดินป่าในป่าอุทยานแห่งชาติ Gunung Leuser
เป็นสถานที่อนุรักษ์และศูนย์ฟื้นฟู อุรังอุตัง (ลิงอุรัง อุตังที่นี่จะเป็นลิงส่วนที่ปล่อยออกจากศูนย์ฟื้นฟูอุรัง อุตัง ซึ่งจะต้องมีขบวนการค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อคืนสู่ป่าโดยหากตัวใดที่นำมาจากป่าแล้วสามารถปรับตัวอยู่ร่วมสังคมกับตัวอื่น ๆ ก็จะปล่อยเป็นอิสระในบริเวณป่าที่จัดเตรียมไว้ แต่สำหรับตัวใดที่นำมาแล้วไม่สามารถอยู่ร่วมสังคมกับตัวอื่น ๆ ได้หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไล่กัดตัวอื่น ก็จะถูกขังไว้ในกรงไม้ โดนมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำการฝึกพฤติกรรมสักระยะหนึ่ง แล้วจึงทดลองปล่อยเข้าเขตศูนย์ฟื้นฟูอุรัง อุตัง อีกครั้ง แต่ถ้าจะดูแบบที่เป็นอุรัง อุตังแบบที่คืนสู่ป่าแบบสมบูรณ์ต้องเดินป่าเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ Gunung Leuser อยู่ทางตอนใต้ของ Aceh โดยใช้เวลาเดินป่าประมาณ 4 -7 วัน) แต่วันที่พวกเราไปได้เจอกับอุรังอุตังธรรมชาติคือดีมากๆ ไกค์บอกว่าอุรังอุตังธรรมชาติของที่นี่จะไม่ลงมาหามนุษย์จะอยู่แต่บนยอดไม้
อุรังอุตังคืออะไร แล้วทำไมต้องไปดู
 จริงๆแล้วเราทุกคนก็ล้วนรู้จักลิงอุรังอุตังว่าหน้าเป็นยังงัย แต่รู้ไหมว่า คำว่า อุรังอุตัง เป็นภาษามลายู มาจากคำว่า Orang ที่แปลว่าคน กับ Utang ที่แปลว่าป่า Orang + utang คือ ” คนป่า “ มีเรื่องเล่าเดิมทีในสมัยโบราณคนพื้นเมืองได้บุกเบิกเข้ามาในป่าและพบ ลิงอุรังอุตัง ก็คิดว่าเป็นคนแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนละเผ่ากับพวกเขา จึงเรียกสิ่งที่พบเห็นตัวที่มีลักษณะคล้ายคนนี้ว่าคนป่า อุรังอุตังธรรมชาติอาศัยอยู่แค่บนเกาะสองเกาะเท่านั้นตอนนี้ นั้นก็คือที่เกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรา อุรังอุรัง มีอยู่ 3 สายพันธุ์ หลายคนคิดว่าอุรังอุตังมีแค่สองสายพันธุ์ คือ อุรังอุตังบอร์เนียวและอุรังอุตังสุมาตรา แต่จริง ๆ แล้วมีอีกสายพันธุ์ นั่นคือ อุรังอุตังทาปานูลี ที่เพิ่งถูกยอมรับว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ในปี 2560 อุรังอุตังที่ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ค่อนข้างสูง จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการเสี่ยงสูญพันธุ์ โดยการถูกคุกคามพื้นที่ป่าเพื่อทำเป็นสวนปาล์มจากคนท้องถิ่น ถูกฆ่าถูกล่ามาเป็นอาหารและถูกจับมาขายเป็นสัตว์เลี้ยงโดยส่งไปขายยังต่างประเทศ
การเดินทาง : บินตรงกทม.-เมดาน ( 2ชม.) 
ลงสนามบินกัวลานามู จากนั้นนั่งรถจากสนามบินเมดานไปBukit Lawang อีก3 ชม.
ที่พัก : Thomas retreat
กิจกรรม: ระยะเวลา 1 วัน
เดินตามหาลิงอุรังอุตังและศึกษาธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติกูนุงลูเซอร์ (Gunung Leuser) ล่องแพห่วงยางศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ณ แม่น้ำโบโฮลก (Sungai Bohorok) อ่านหากแล้วมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาทางเพจได้นะคะ ยินดีแบ่งปันข้อมูลค่ะ หรือท่านใดอยากแชร์สถานที่เที่ยว ประสบการณ์เที่ยวในสุมาตราเหนือให้เพื่อนๆในเพจได้ฟังเพิ่ม เชิญพิมพ์ที่คอมเม้นใต้นี้ได้เลยนะคะ

ตอนต่อไป Ep.2 Banyak Island โอ้ทะเลแสนงาม กุ้งล๊อบเตอร์ก้ามกรามแสนสดใส ทะเลสวยเขตอาเจะห์ รัฐที่ปกครองด้วยระบอบพิเศษ (ปกครองโดยกฎหมายชารีอะห์) 
🌼อย่าลืมติดตามกันนะคะ🌼
#เหงาแระดูออก
#เขียนให้ลืมโควิท19
#ท่องเที่ยวด้วยกันผ่านตัวหนังสือ
#ทริปเก่าแต่เล่าใหม่
#ดองในดอง
 
trip

Project, น้ำผาหินตั้ง
น้ำตกลึกลับกลางป่าใหญ่ใกล้กรุงเทพ เดืนป่า,โรยตัว,เล่นน้ำตก,แคมป์ปิ้ง,ศึกษาธรรมชาติ​


Project, น้ำตกวะคอโกร
น้ำตกที่มีเฉพาะในฤดูฝน​ สำรวจผืนป่าตะวันตกชายแดนไทย-พม่า
      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, น้ำผาหินตั้ง
น้ำตกลึกลับกลางป่าใหญ่ใกล้กรุงเทพ เดืนป่า,โรยตัว,เล่นน้ำตก,แคมป์ปิ้ง,ศึกษาธรรมชาติ​


Project, น้ำตกวะคอโกร
น้ำตกที่มีเฉพาะในฤดูฝน​ สำรวจผืนป่าตะวันตกชายแดนไทย-พม่า
      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      

Project, รำลึก 16 ปี 2546 ล่องแก่งน้ำว้ากลุ่มน่านทัวร์ริ่งเป็นกลุ่มบุกเบิกกิจกรรมกลางป่าบนสายน้ำเชี่ยว ระยะทางกว่า80กม


      
แนะนำโดย webmaster

Visit All : 16620
© 20019-2020,  All Rights Reserved.